Registracija telefonu +370 441 61510

Duomenų privatumo pranešimas kandidatams.

Pranešimas apie įdarbinimo procesui reikalingų duomenų privatumą

Įvadas

Affidea yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, kuris laikosi etikos. „Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ (arba „mes“, „mus“ ar „mūsų“) reiškia:

 • UAB „Affidea Lietuva“, (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuva);
 • bendras duomenų valdytojas „Affidea BV“ (registruotos buveinės adresas: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdamas, Nyderlandai); ir
 • bendras duomenų valdytojas UAB „Endemik“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius, Lietuva); ir
 • bendras duomenų valdytojas UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ (registruotos buveinės adresas: Nemenčinės pl. 54A, Vilnius, Lietuva);
 • bendras duomenų valdytojas UAB „Alytaus Medea klinika“ (registruotos buveinės adresas: Naujoji g. 48A, Alytus, Lietuva);
 • bendras duomenų valdytojas UAB „Šilutės MCT“ (registruotos buveinės adresas: Gluosnių g. 4, Šilutė, Lietuva);
 • bendras duomenų valdytojas UAB „Medicinos paslaugų grupė“ (registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva);
 • bendras duomenų valdytojas UAB „Endemik didmena“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius, Lietuva);
 • bendras duomenų valdytojas UAB „Kuncų ambulatorinė klinika“ (registruotos buveinės adresas: Kuncų g. 12-54, Klaipėda Lietuva).

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį pranešimą apie duomenų privatumą, kad žinotumėte kaip bus apdorojami Jūsų asmeniniai, Affidea įdarbinimo proceso tikslais, surinkti duomenys.

Teisėtas Jūsų asmeninių duomenų apdorojimas

Mes esame įsipareigoję tvarkyti, saugoti ir gerbti visus Jūsų asmeninius duomenis ir tai daryti pagal įstatymus. Mūsų įdarbinimo specialistams taikoma konfidencialumo pareiga. Jūsų asmeniniai duomenys yra saugiai saugomi mūsų el. pašto sistemoje ir serveriuose. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės ribų.

 1. Jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi remiantis Affidea teisėtais interesais, kurių pagrindu mums tenka ieškoti talentingų kandidatų laisvoms darbo pozicijoms, o viso įdarbinimo proceso metu mes apdorojame kandidatų duomenis. Kreipdamiesi dėl darbo, jūs suprantate ir sutinkate, kad Affidea Jūsų asmeninius duomenis apdoros taip, kaip numato šis Pranešimas apie duomenų privatumą. Jūsų atitinkamų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvertinti, ar tinkate darbui, kuriam ir ieškome kandidato.
 2. Mes siūlome jums galimybę sutikti su mūsų tolesne duomenų apdorojimo veikla ir leisti pateiktus asmeninius duomenis saugoti vienerius metus. Saugojimo vienerius metus tikslas – galimybė Jūsų tinkamumą vertinti tolesniuose įdarbinimo procesuose, jei nepasiūlysime pozicijos, dėl kurios su jumis susisiekėme pirmąjį kartą.

Jei vėliau norėsite savo sutikimą atšaukti, galėsite tai padaryti laisvai ir be įsipareigojimų. Jei atšauksite savo sutikimą, mes ištrinsime Jūsų asmeninius duomenis ir pakviesti dalyvauti vėlesniame(-iuose) įdarbinimo procese(-uose) negalėsime. Atšaukus sutikimą, tolesnių žalingų pasekmių nebus. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad net jei dėl aukščiau nurodyto papildomo asmens duomenų apdorojimo laikotarpio nesutiksite,dabartinio įdarbinimo proceso metu Affidea suteiks jums tokias pačias sąlygas ir galimybes.

Asmens duomenų šaltiniai

Jei kreipiatės pagal mūsų paskelbtą darbo skelbimą, mes Jūsų asmeninius duomenis gauname iš Jūsų arba iš kitų duomenų valdytojų (pvz., Profesionalių duomenų bazių teikėjų ar įdarbinimo specialistų). Po Jūsų paraiškos, informaciją apie Jus galime gauti iš profesionalių socialinės žiniasklaidos svetainių (pvz., LinkedIn) ir kitų internete esančių šaltinių. Į Jūsų ankstesnį ar dabartinį darbdavį ir kolegas kreipiamės tik tuomet, jei leidžiate tai daryti ir pateikiate kontaktinę informaciją.

Tiesiogiai susisiekę su jumis, įdarbinimo procesą galime inicijuoti ir mes. Paprastai tiesiogiai susisiekiame su potencialiais kandidatais, remdamiesi viešai prieinama informacija, informacija iš profesionalių socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., LinkedIn) arba gavę rekomendacijas.

Asmens duomenų, kuriuos mes apdorojame, rūšys

Jei kreipiatės pagal darbo skelbimą, kurį paskelbėme mes arba mūsų vardu veikianti įdarbinimo agentūra, mes tvarkome asmeninius duomenis, kuriais dalijatės savo gyvenimo aprašyme ir interviu metu (ypač kontaktinius duomenis, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo istoriją), Jūsų tinkamumo būti įdarbintam konkrečioje darbo vietoje informaciją ir viešai prieinamus asmens duomenis. Jei susisieksime su Jūsų ankstesniu ar dabartiniu darbdaviu ir kolegomis, taip pat apdorosime tuos asmeninius duomenis, kuriais pokalbio metu pasidalins kalbintys asmenys. Jei norėsime atlikti bet kokių biografinių faktų ar baudžiamųjų įrašų patikrinimus, apie tai informuosime iš anksto.

Jei įdarbinimo procesą, tiesiogiai susisiekę su jumis, inicijuosime mes, apdorosime tik Jūsų viešai prieinamus duomenis, vardą ir kontaktinę informaciją, ir tai darysime tol, kol aiškiai išreikšite susidomėjimą pozicija, į kurią samdome, ar susidomėjimo trūkumą.

Kai tik aiškiai pasakysite, kad pozicija Jus domina, Jūsų asmens duomenys toliau bus apdorojami taip, tarsi Jūs pats būtumėte tiesiogiai kreipęsis dėl darbo. Jei pasakysite, kad Jūsų pozicija nesudomino arba jei mums nepavyks su jumis susisiekti, Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmeninius duomenis apdorojame vien tik įdarbinimo tikslais. Įdarbinimo proceso metu Jūsų asmeninius duomenis apdorosime tam, kad galėtume peržiūrėti ir įvertinti Jūsų įgūdžius bei patirtį. Paruošime interviu klausimus, pokalbio metu užduosime juos jums, atliksime pirminius biografinės informacijos ir/arba profesinės kvalifikacijos patikrinimus, surinksime informaciją iš Jūsų ankstesnių darbdavių ir kolegų.

Jei Jums pasiseks ir mes pasiūlysime darbo vietą, Jūsų darbo sutarties laikotarpiui bus įteiktas naujas duomenų privatumo apsaugos pranešimas. Naujame pranešime bus pateikta atitinkama informacija ir teisinis pagrindas, pagal kurį Jūsų asmeninius duomenis apdorosime Jūsų darbo konkrečioje pozicijoje laikotarpiu.

Su kuo dalinsimės Jūsų duomenimis?

Jūsų asmeniniais duomenimis, susijusiais su pozicija (apima darbą, reikalingus įgūdžius bei patirtį), į kurią pretendavote, pasidalinsime su Jūsų nurodytais rekomendacijų teikėjais. Tam tikrų konkrečių pozicijų atveju, jei tai pasirodys reikalinga Jūsų tinkamumo įvertinimui, Jūsų karjeros duomenimis bus pasidalinta su kitais Affidea grupės nariais. Esant reikalui, apie tai galime suteikti daugiau informacijos. Jei priimsite su darbo pozicija susijusį mūsų pasiūlymą, Jūsų asmeniniais duomenimis pasidalinsime su kompetentingomis mokesčių ir socialinės apsaugos tarnybomis, kad galėtumėte pradėti dirbti.

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Pagal duomenų apsaugos įstatymus, Jūs turite šias teises:

1) Teisę prašyti prieigos prie Jūsų asmens duomenų. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi, o taip pat teisę gauti priėjimą prie tvarkomų savo asmens duomenų ir kitos papildomos informacijos.

2) Teisę prašyti ištaisyti klaidingus duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę netikslius arba neišsamius asmens duomenis ištaisyti ar papildyti.

3) Teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis, kai nėra teisėtų priežasčių tęsti duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę ištrinti savo asmeninius duomenis.

4) Teisę prieštarauti duomenų apdorojimui. Tai reiškia, kad kai kuriais atvejais turite teisę ginčyti duomenų, kuriuos Affidea tvarko, apdorojimą.

5) Teisę reikalauti, kad mes apribotume duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad galite prašyti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų teisėtas prašymas reikš, jog Jūsų duomenys bus išsaugoti, bet nebebus toliau tvarkomi.

6) Teisę į duomenų perkėlimą. Ši teisė leidžia savo asmens duomenis gauti ir pakartotinai naudoti savo tikslais ir reikmėms. Jūs turite teisę lengvai ir saugiai perkelti, kopijuoti ar perduoti savo asmens duomenis taip, kad tai nesutrukdytų jų naudojimui.

Jei norėsite pasinaudoti savo teisėmis arba gauti papildomos informacijos apie jas, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną (kontaktinę informaciją rasite žemiau). Jei jums nepatinka tai, kaip tvarkome Jūsų duomenis, turite teisę pateikti skundą atitinkamai Priežiūros institucijai, tačiau mes raginame bet kokias problemas pirmiausia aptarti su mumis.

Jei turite kokių nors klausimų

Jei kažko nesuprantate arba turite klausimų, susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu (el. pašto adresas: duomenusauga@affidea.lt, pašto adresas: Konstitucijos pr. 7, 18a., Vilnius), telefono numeris: +37052199513) arba kreipkitės į mūsų įdarbinimo specialistą, kuris suteiks papildomos informacijos.


 

Jūsų savanoriškas (neprivalomas) sutikimas

Aš, žemiau pasirašantis (-i), pasirašydamas šį pareiškimą patvirtinu, kad gavau Affidea pranešimą apie duomenų privatumą, kuriame paaiškinama, kaip įdarbinimo tikslais Affidea apdoros mano asmeninius duomenis. Pažymėdamas žemiau esantį laukelį, aš savanoriškai įgalioju Affidea mano asmeninius duomenis apdoroti taip, kad būsimų įdarbinimo procesų metu galėtų įvertinti mano tinkamumą, ir leidžiu savo asmens duomenis saugoti vienerius metus nuo šiame pareiškime pateikto mano patvirtinimo.

 

Suprantu, kad jei nesutiksiu su tuo, kas parašyta žemiau, tai neturės jokios įtakos dabartiniams kandidatavimo, į konkrečią Affidea įmonės darbo poziciją, rezultatams. Aš taip pat suprantu, kad galiu bet kuriuo metu atšaukti šiuo pareiškimu pateiktą sutikimą, o toks atšaukimas neturės įtakos mano darbo paieškos rezultatams.

 

Aš sutinku, kad vienerius metus, kaip tai nurodyta Pranešime apie duomenų privatumą, Affidea saugotų mano asmens duomenis su tikslu būsimų įdarbinimo procesų metu įvertinti mano tinkamumą konkrečioms darbo pozicijoms.

 

Vieta ir data:

 

Kandidato vardas ir pavardė:

 

Kandidato parašas: